Actueel - 2009

27 december 2009
Vanaf eind oktober wordt weer vollop gesorteerd. Het sorteren in de eerste weken verliep heel vlot. De laatste drie weken gaat veel langzamer door vrij veel schurft. Deze Spunta's zijn voor schurftschaal 2.5 klaargemaakt. Aan de leesband moest daarvoor nog een flink aandeel eruit gegooid worden om deze partijen aan de NAK-norm te laten voldoen. Tot nu toe is het grootste deel afgeleverd in bigbags. In de komende weken zullen de Innovator's gesorteerd worden.

28 oktober 2009
De oogstomstandigheden voor de granen, pootaardappelen en zaaiuien waren ideaal. Het rooien van de aardappelen ging daarom vlot. De pootaardappelen kwamen droog en met weinig grond de bewaring in. De uien konden goed drogen in het zwad en kwamen dan ook mooi droog in de bewaring.
De droogte in september was een ideaal moment om egalisatiewerk uit te voeren. Twee percelen zijn aan elkaar geschoven. Het nieuwe perceel is rondgelegd en gedraineerd. Door de aanhoudende droogte kon ook nog een tweede perceel rondgelegd worden.

De suikerbieten zullen in twee leveringen worden afgeleverd. Tweederde van het areaal is gerooid voor de eerste levering. Het was uitzonderlijk droog tijdens het rooien. De suikerbieten hadden de grond helemaal leeg getrokken. De ploeg trilde daarom over de droge ondergrond en het ploegwerk lag heel brokkig. De bietenpercelen zijn gelijk in gezaaid met wintertarwe.

24 juli 2009
Het einde van de pootaardappelselectie begint alweer in zicht te komen. Alle percelen zijn door de tweede keuring. Vrijwel alle percelen hebben hun klasse behouden op een aantal ares van twee vrij nieuwe rassen na. Er hoeft dan ook maar één verkeerde plant in te staan voor een declassering van S naar A. Dit zijn qua knolvorm en uiterlijk mooie rassen, maar hebben ook een dunne huid. Een aandachtspunt voor verdere areaalopbouw van deze rassen in de markt. Inmiddels is het ras Adora al doodgemaakt. Primura en Innovator zijn aangevraagd voor de loofdoding.

27 juni 2009
Op onderstaande foto's worden de zaaiuien bijgestrooid.

9 mei 2009
Eind april zijn de laatste aardappelen gepoot. Inmiddels is het grootste deel van het areaal ook al aangefreesd. Er moet nog ongeveer 10 ha worden gedaan. Het aanfrezen gaat dit jaar heel vlot. Op de meeste aangefreesde percelen zijn de greppels ook al in de slenken getrokken.

20 april 2009
Een maand geleden zijn de laatste pootaardappelen gesorteerd en is vrijwel alles afgeleverd. In de week van 6 april zijn de uien en bieten gezaaid. De omstandigheden waren goed en er kon dan ook een mooi zaaibed gemaakt worden. De zaadjes zijn mooi in een opdrachtige ondergrond terecht gekomen. De bieten komen al boven. De opkomst is wel iets onegaal doordat er na het zaaien geen regen meer is gevallen.
Zaterdag 11 april zijn we begonnen met aardappelpoten. De grond is afgelopen winter goed verweerd en de zaaibedbereiding gaat dan ook heel mooi. Inmiddels hebben we 25 ha gepoot. De zwaardere percelen zijn nu aan de beurt. Niet al te hard rijden met de volveldsfrees maakt het hier ook mogelijk om vrij diep te bewerken.

Op de foto's worden vierdejaars stammen Mondial gepoot. Op het erf worden de plastic kiembakjes geleegd in de opschepbek zodat de pootmachine op het land snel gevuld kan worden. Deze kleigrond heeft een afslibbaarheid van ongeveer 38%.

De wintertarwe staat er mooi voor. Bespuitingen tegen onkruid en met halmverkorters staan in de planning voor deze week.

Actueel 2010 2008 2007